top of page

Diagnoza psychologiczna

Czym jest?

Diagnoza psychologiczna to proces, w ramach którego psycholog przy użyciu odpowiednich narzędzi diagnostycznych  takich jak wywiad psychologiczny, baczna obserwacja, wybrane  kwestionariusze i testy, rozpoznaje psychologiczne mechanizmy funkcjonowania osoby badanej, pomaga określić i zrozumieć pojawiające się problemy oraz proponuje sposoby ich zmiany.

Image by Sixteen Miles Out

Umów wizytę

Zobacz nasz kalendarz do umawiania wizyt i wybierz interesującą Cię usługę

Oferowane usługi

bottom of page