top of page

O nas

Fundacja powstała na podstawie naszej wizji, której celem jest tworzenie oferty dla dzieci, młodzieży i dorosłych w postaci psychoterapii, konsultacji psychologicznych, zajęć, warsztatów oraz projektów odwołujących się do koncepcji rozwoju integralnego, który oprócz psychiki bierze pod uwagę ciało i duchowość człowieka.

Jesteśmy zespołem profesjonalistów oferującym holistyczne metody w obszarze zdrowia psychicznego, które umożliwiają poprawę jakości życia, poprzez pracę nad rozwiązywaniem osobistych i relacyjnych kryzysów m.in stanów depresyjnych i lękowych, doświadczania przewlekłego stresu i napięcia, poczucia zagubienia i utraty sensu życia, wypalenia zawodowego, trudności i konfliktów w relacjach. 

Skupiamy się na psychologicznych, społecznych i fizycznych czynnikach zdrowotnych, które przyczyniają się do ogólnego dobrego samopoczucia, zdrowia oraz mają zasadnicze znacznie dla właściwego rozwoju i harmonijnego życia w obszarze osobistym, relacyjnym i zawodowym.

Jest dla nas ważne aby każdy klient poza pracą nad trudnością, z którą się zmaga, również zdobywał wiedzę i doświadczenie w zakresie  wspierania i rozwijania swojej samoświadomości. 

Bartosz Żuchowski

Kim jestem

Psychoterapeuta, mgr sztuki, psychoedukator, certyfikowany nauczyciel jogi Vinyasa, prezes Fundacji Imagonacja.​

Prowadzę psychoterapię indywidualną krótko- i długoterminową z osobami dorosłymi i studentami.


Pomagam osobom, które doświadczają różnego rodzaju trudności życiowych oraz mierzą się z momentami dla siebie przełomowymi.
Obszar mojej pracy obejmuje życiowe kryzysy, utrzymujące się stany depresyjne, lękowe, wewnętrzne i zewnętrzne konflikty, poczucie niskiej samooceny, braku własnej mocy i siły życiowej.
Zajmuję się również pracą z symptomami fizycznymi przejawiającymi się w postaci chorób lub innych dolegliwości fizycznych.

W pracy psychoterapeutycznej interesuje mnie podejście uwzględniające otwartość na wszystkie aspekty ludzkiego doświadczenia, umożliwiające stworzenie autentycznej relacji między psychoterapeutą a klientem, dzięki której możliwe staje się bardziej świadome rozumienie swoich życiowych trudności, dostrzeżenie w nich aspektów dających szansę na rozwój i odkrywanie mądrości, otwierającej na wprowadzenie potrzebnych zmian.

W codziennej praktyce czerpię z różnych stylów pracy terapeutycznej t.j. z psychologii procesu, pracy z ciałem, ruchem, snami i odmiennymi stanami świadomości, technik dramowych, oddechowych i uważności. Zwracam szczególną uwagę na doświadczanie tego, co dzieje się podczas terapii stwarzając przestrzeń wyjścia poza strukturę werbalną.

Wykształcenie

Posiadam uprawnienia psychoterapeuty oraz rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu (PTPP) do prowadzenia terapii indywidualnej, dla par i pracy z grupami pod stałą superwizją nauczyciela psychologii zorientowanej na proces.
Uczestniczyłem w szkoleniu „Interwencja kryzysowa –  Umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej” organizowanym przez Fundację Rozwoju i Promocji Psychoterapii.
Ukończyłem również kurs jogi Vinyasa RYT200  otrzymując certyfikat nauczyciela, akredytowanego przez Yoga Alliance.

Szkolenia

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, gdzie pracowałem na oddziałach z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne i przewlekłe choroby somatyczne.

Jestem prezesem Fundacji Wspierania Rozwoju, Edukacji i Kultury „Imagonacja”, której celem jest prowadzenie zajęć i warsztatów psychoedukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych.
Wraz z zespołem realizujemy nasze projekty na terenie całej Warszawy wpierając szeroko pojęty rozwój intra i interpersonalny.

Prywatnie

Pasjonuję się poznawaniem kultur z różnych obszarów świata, łącząc to z podróżami i zawieraniem międzynarodowych znajomości z przedstawicielami tradycyjnych kultur. Rdzenne tradycje inspirują mnie do odkrywania bogactw, które niesie ze sobą Natura i sztuka.
W wolnych chwilach tworzę również muzykę, uprawiam sport oraz praktykuję jogę.

70109564_424504278417752_527416056893931.webp

Paulina Sołtys

Kim jestem

Z wykształcenia jestem psycholożką. Prowadzę konsultacje psychologiczne oraz diagnostyczne dla osób dorosłych. W swojej pracy dbam o poczucie bezpieczeństwa Pacjentów i przyjazną atmosferę w gabinecie. Współpraca ze mną zwykle ma charakter krótkoterminowy. Często zgłaszają się do mnie osoby z takimi trudnościami jak zaniżona samoocena, epizod depresyjny, zaburzenia depresyjno - lękowe, nadmierny stres, ataki paniki, trudności związane z perfekcjonizmem i prokrastynacją, czy utrudniające codzienne funkcjonowanie objawy związane ze spektrum autyzmu i/lub ADHD. Zajmując się również diagnostyką psychologiczną, moja praca obejmuje m.in. diagnozę zaburzeń osobowości (MMPI - 2 i SCID - 5 PD), zaburzeń lękowych (STAI), czy neuroróżnorodności (DIVA 5.0 I ADI -R). W razie pytań zachęcam do kontaktu.

Wykształcenie
Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Humanistyczno – Społecznym SWPS. 
Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresy diagnozy psychologicznej w praktyce psychologicznej na USWPS. Odbyłam szkolenie z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (moduł 1).
Ukończyłam szkolenie psychoprofilaktyki uzależnień młodzieży w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku.
 
Odbyłam szkolenie Trenera Treningu Umiejętności Społecznych w Fundacji Terapeutyczna. Uczestniczyłam w szkoleniu „Interwencja kryzysowa – Umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej” organizowanym przez Fundację Rozwoju i Promocji Psychoterapii. Oprócz tego jestem certyfikowaną instruktorką jogi w nurcie Vinyasa RYT200 oraz instruktorką jogi dla dzieci. Uczestniczyłam w szkoleniu z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Doświadczenie
Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku, gdzie miałam okazję brać czynny udział w procesie diagnostyki uzależnień oraz pracy z młodymi pacjentami z podwójną diagnozą.

Odbyłam również staż w Fundacji Terapeutyczna i stowarzyszeniu TaSzansa, w którym miałam przyjemność pracować z dziećmi i młodzieżą.
Pracowałam również w Centrum Alma, gdzie zajmowałam się diagnostyką oraz psychoedukacją osób neuroróżnorodnych, w tym osób z ADHD.
Jestem wiceprezesem Fundacji Wspierania Rozwoju, Edukacji i Kultury „Imagonacja”, w ramach której prowadzę regularne konsultacje psychologiczne, zajęcia i warsztaty psychoedukacyjne.
Prowadzę również regularne zajęcia jogi.

Odbyte szkolenia:
* szkolenie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (moduł 1)
* psychoprofilaktyka uzależnień młodzieży w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku
* Trener Treningu Umiejętności Społecznych w Fundacji Terapeutyczna
* Interwencja kryzysowa - Umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej - organizowanym przez Fundację Rozwoju i Promocji Psychoterapii
* certyfikowana instruktorka jogi w nurcie Vinyasa RYT200

Zrzut ekranu 2024-04-18 o 18.39.57.png

Współpraca

Na co dzień współpracujemy z ekspertami z różnych dziedzin.

DSC06718.jpeg

Dr Dorota Bazgier

Kim jestem

Psycholożka, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, była nauczycielka akademicka i trenerka. Obecnie prowadzę praktykę psychoterapeutyczną. Oferuję psychoterapię oraz konsultacje psychologiczne i pomoc psychologiczną dla osob dorosłych oraz dla par. Pracuję w języku polskim i angielskim. 

 

Posiadam uprawnienia psychoterapeuty oraz rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu (PTPP) do prowadzenia terapii i pracy z grupami pod stałą superwizją nauczyciela psychologii zorientowanej na proces. 

 

Oferuję profesjonalną pomoc osobom, które:

 • potrzebują wsparcia w radzeniu sobie z trudnymi stanami emocjonalnymi - lęku, niepokoju, wstydu, przygnębienia, braku energii, złości, poczucia winy i innych;

 • przeżywają trudności i niepowodzenia w relacjach z innymi ludźmi (rodzina, partner, relacje zawodowe)

 • cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości

 • znajdują się w kryzysie osobistym lub zawodowym, czują że nie są szczęśliwe, lecz nie wiedzą jak to zmienić

 • stoją przed trudnymi decyzjami życiowymi

 • poszukują przyczyn niepowodzeń w różnych sferach życia

 • chcą odblokować swój potencjał osobisty i zawodowy

 • chcą pogłębić świadomość siebie i lepiej siebie poznać

 • po prostu chcą być szczęśliwi.

Bardzo dobrze znane mi są również doświadczenia i problemy, jakie napotykają osoby przebywające na emigracji, co sprawia, że mogę służyć skuteczną pomocą w tym obszarze trudności życiowych.

 

Podejście

W swojej pracy łączę uznane podejścia psychologiczne i psychoterapeutyczne (przede wszystkim podejście zorientowane na proces oraz techniki poznawczo-behawioralne) z tradycyjnym rozumieniem człowieka, jego rozwoju, dobrostanu i sposobów leczenia.

 

Wykształcenie

Posiadam gruntowne wykształcenie psychologiczne i psychoterapeutyczne, które jest podstawą mojej praktyki i obejmuje:

 • tytuł magistra psychologii (psychoprofilaktyka i  psychologia kliniczna)

 • tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii

 • szkolenie w zakresie psychoterapii zorientowanej na proces (Fundacja Studium Psychologii Procesu)

 • warsztaty z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej (Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej)

Prywatnie

Jestem żoną i mamą 5-letniego synka specjalnych potrzeb. Moje pasje to natura, zwierzęta, literatura, rdzenne tradycje i sposoby leczenia, a także ludzie, przyjaciele. Uwielbiam las i mazurskie krajobrazy. Staram się żyć świadomie, z poszanowaniem wszystkich żyjących istot.

 

Psycholog / Psychoterapeuta

dorośli, pary

[ENGLISH]

 

ABOUT ME

Psychologist, Ph.D. (clinical psychology and psychoprophylaxis), psychotherapist, and process work practitioner. Academic teacher, trainer, and researcher. Currently, I am conducting my psychotherapy practice. I offer individual psychotherapy, psychological consultations, and counseling for adults and couples. I conduct psychotherapy in Polish and English.

 

I carry a recommendation from the Polish Process Work Society (Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu, PTPP) to conduct therapy and work with groups under the supervision of diplomated process work teacher. I constantly supervise my work.

 

Psychotherapy sessions with me can help you when: 

 • you need help in dealing with difficult emotions and feelings, like fear, anxiety, shame, guilt, sadness, depression, anger, lack of energy, and so on.

 • you are experiencing difficulties and failures in your private relationships with your partner, children, or parents, or in professional relationships

 • you suffer from low self-esteem, and you constantly criticize yourself

 • you are going through a personal or professional crisis

 • you feel unhappy and you do not know how to change this

 • you are facing a difficult life challenges and decisions

 • you want to understand the source and meaning of your life difficulties

 • you want to unlock your personal and professional potential

 • you want to deepen your self-consciousness and know yourself better

 

I am also very familiar with the experiences and problems faced by people who live in emigration, so I can offer effective help in this area of life's difficulties.

 

EDUCATION

 The thorough psychological and psychotherapeutic education is the basis of my practice and includes:

 • Master's Degree in psychology (psychoprophylaxis and clinical psychology)

 • Ph.D. in humanities in the field of psychology

 • Training in process-oriented psychotherapy (Process Work Study Center Foundation)

 • Workshops on cognitive-behavioral psychotherapy (Cognitive-Behavioral Therapy Centre)

 • Workshops and courses in other therapy modalities.

 

APPROACH

 In my work, I combine recognized psychological and psychotherapeutic approaches (mainly the process-oriented approach and cognitive-behavioral techniques) with the traditional, holistic understanding of human health, well-being, and healing ways. 

PRIVATELY

 I am a wife and mother of a 5-year-old son with special needs. My passions are nature, animals, literature, indigenous traditions, and healing methods, as well as relationships with people, and the amazing friends I met on my path. I love the mystery of the forest and landscapes of Polish Mazury. I try to live consciously with respect to nature and all sentient beings.

photo.jfif

Beste Erkan (english)

Kim jestem 

Ukończyłam studia magisterskie z psychologii klinicznej na SWPS w Warszawie. Ten kompleksowy program obejmował szeroki zakres tematów, od pracy z osobami dorosłymi, psychopatologii dzieci i młodzieży aż po diagnostykę psychologiczną, psychoterapię i terapię rodziny, terapię poznawczo-behawioralna i stosowaną analizę behawioralna.

Posiadam tytuł licencjata w zakresie poradnictwa i poradnictwa psychologicznego uzyskany na Uniwersytecie Ted w Turcji.

Moja ścieżka zawodowa była niezwykle wzbogacająca i różnorodna. Miałam zaszczyt zyskać cenne doświadczenie poprzez staże w różnych placówkach, w tym w klinikach psychiatrycznych, specjalnych
ośrodkach edukacyjnych i szkołach, co dało mi holistyczne spojrzenie na psychologię.

 

Podejście

Edukacja wyposażyła mnie w solidne podstawy z psychologii klinicznej, co pozwala mi zapewnić dobrą, świadomą i skuteczną opiekę nad moimi klientami i klientkami.

W swojej praktyce stosuję podejście wieloaspektowe, łącząc techniki terapii behawioralnej, interwencje w zakresie zmiany zachowania oraz terapię poznawczo-behawioralną, aby pomóc klientom stojącym przed szerokim 
zakresem wyzwań. Przeprowadzam również kompleksowe badania psychologiczne, aby głębiej sięgnąć do przyczyn źródłowych problemów i ocenić funkcjonowanie poznawcze.

Oprócz tradycyjnych podejść terapeutycznych uzyskałam także certyfikat z zakresu ekspresji
terapia sztuką. Ta wyjątkowa forma terapii okazała się bardzo skuteczna w pomaganiu indywidualnym osobom szczególnie w wyrażaniu swoich emocji poprzez kreatywne sposoby, takie jak rysowanie lub gra.

 

Psycholog / Psychoterapeuta

dzieci 6 -12, młodzież, dorośli 

[ENGLISH]

 

ABOUT ME

More recently, I successfully completed my Master degree in Clinical Psychology at SWPSUniversity in Warsaw. This comprehensive program covered a wide array of topics, from adult and child/adolescent psychopathology to psychological diagnosis, psychotherapy, family therapy, cognitive-behavioral therapy, and applied behavioral analysis.

I hold a Bachelor degree in Psychological Counseling and Guidance from Ted University in
Turkey, a foundational step in my journey to becoming a dedicated mental health professional.
My professional path has been incredibly enriching and diverse. Ive had the privilege of gaining
valuable experience through internships in various settings, including psychiatry clinics, special
education centers, and schools, which provided me with a holistic perspective on psychological
care within the Turkish context.
 

EDUCATION AND APPROACH

In-depth education has equipped me with a strong foundation in clinical psychology, allowing me to provide well-informed and effective care to my clients.

My hands-on experience extends to working in psychiatric clinics in both Turkey and Poland.
I've had the opportunity to engage with clients from initial consultations to in-depth
psychotherapy sessions, catering to both individual and group therapy settings. Additionally, I
have conducted thorough intakes and provided psychological counseling sessions and clinical
consultations.
In addition to traditional therapeutic approaches, I've also obtained certification in expressive
art therapy. This unique form of therapy has proven highly effective in helping individuals
express their emotions through creative outlets such as drawing or acting, particularly when
verbal communication can be challenging. My extensive training in expressive art therapy
covers various art forms, including creative writing, visual arts, music, movement, and drama.
In my practice, I embrace a multifaceted approach, blending behavioral therapy techniques,
behavior change interventions, and cognitive-behavioral therapy to assist clients facing a wide
range of challenges. I also conduct comprehensive psychological assessments to delve deep
into the root causes of problems and assess cognitive functioning.

Psychologist :

children from 6 to 12 years old, teenagers and adults

 

bottom of page