top of page

Kontakt i dane fundacji

Masz pytania bądź chciałbyś podjąć z nami współpracę?
Zapraszamy do kontaktu!

Wiadomość wysłana!

Formularz kontaktowy
Email
imagonacja@gmail.com
zuchowski.b@gmail.com

Dane fundacji

FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU, EDUKACJI I KULTURY "IMAGONACJA"

Adres działalności fundacji: ul. Zwycięzców 20/20, Saska Kępa, Warszawa

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000800481

NIP: 9522199175 

REGON: 384219732 

Adres siedziby: Obiegowa 4A / 6, 04-739 Warszawa, Polska

Cel działania:

  1. Działalność wspierająca rozwój psychiczny dzieci, młodzieży i dorosłych;

  2. Edukacja kulturalna społeczeństwa;

  3. Wdrażanie nowatorskich metod edukacji przez sztukę i ekologię;

  4. Tworzenie platformy do dialogu, integracji i wymiany myśli pomiędzy przedstawicielami środowisk artystycznych, naukowych, lekarskich, religijnych, filozoficznych - na rzecz budowania kultury syntezy, która pozwalałaby na pełniejsze widzenie egzystencji;

  5. Realizowanie zadań w dziedzinie upowszechniania kultury, edukacji i wszechstronnego wychowania, promocji minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz organizowanie czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

  6. Przyczynianie się do wzrostu świadomości duchowej, moralnej i społecznej społeczeństwa;

  7. Wspieranie i inicjowanie działalności promującej zdrowie, zdrowy styl życia, tradycyjne, naturalne i współczesne metody leczenia i samoleczenia;

  8. Działalność na rzecz chorych, dzieci specjalnej troski, osób niepełnosprawnych, umożliwiająca im poprawę warunków bytowych oraz aktywny i bezpośredni kontakt z kulturą i sztuką;

  9. Działalność na rzecz poprawy jakości życia społeczeństwa.

bottom of page