top of page

Diagnoza ADHD dla dorosłych DIVA 5.0

 • 2 godz.
 • 550 złotych polskich
 • Zwycięzców 20/20, Saska Kępa|Online

Opis

Wywiad diagnostyczny ADHD przy użyciu kwestionariusza DIVA 5.0 jest jednym z głównych narzędzi pozwalającym postawić diagnozę psychologiczną w kierunku zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi u osób dorosłych. Czas wizyty wynosi do 2h.


Kontakt

 • Zwycięzców 20/20, Warsaw, Poland

  +48512352109

  imagonacja@gmail.com

 • Obiegowa 4A, Warsaw, Poland

  +48512352109

  imagonacja@gmail.com


bottom of page